Technologia informacyjna

Zagadnienia na zaliczenie wykładu z Technologii informacyjnej:
1. Jakimi zagadnieniami zajmuje się technologia informacyjna?
2. Wyjaśnij zależność pojęć „informatyka” i „technologia informacyjna”
3. Historia komputerów (generacje)
4. Architektura komputerów
5. Elementy składowe systemów informacyjnych
6. Podstawowe struktury danych
7. Podstawowe rodzaje algorytmów
8. Podstawowe topologie sieci komputerowych
9. Klasy adresowe w sieciach komputerowych
10. Wyjaśnij pojęcie ARPANET
11. Wyjaśnij pojęcie DNS
12. Zasada działania sieci typu klient-serwer.

Komentarze wyłączone