Akustyka budowli

Zagadnienia na sprawdzian z przedmiotu Akustyka budowli:
1. Wyjaśnij pojęcia: ciśnienie akustyczne i poziom ciśnienia akustycznego.
2. Wyjaśnij pojęcia: natężenia dźwięku i poziomu natężenia dźwięku.
3. Jak zdefiniowany jest w akustyce czas pogłosu pomieszczenia?
4. Od czego zależy czas pogłosu?
5. Czym różni się pogłos od echa?
6. Co to jest odległość graniczna pomieszczenia?
7. Co to jest chłonność akustyczna przegrody?
8. Kryteria oceny akustycznej pomieszczeń.

Komentarze wyłączone