Zaliczenie przedmiotu „Certyfikacja energetyczna obiektów”

Zaliczenie ćwiczeń projektowych polega na:

  1. obecności na zajęciach
  2. oddaniu poprawnie wykonanego świadectwa charakterystyki energetycznej w wersji papierowej
  3. przesłaniu na adres email prowadzącego zajęcia pliku danych programu ArcadiaTermo (thb) oraz rzutów analizowanego budynku w pliku PDF (całość spakowana w jedno archiwum o nazwie „nazwisko_imię.zip”)

Zaliczenie wykładu polega na poprawnym napisaniu testu.

Komentarze wyłączone