Pytania z zakresu przedmiotu Budownictwo IS

Pytania na sprawdzian z przedmiotu Budownictwo – IS (st. zaoczne)

 1. Wymień i krótko opisz rodzaje zabudowy jednorodzinnej.
 2. Od czego zależy głębokość posadowienia fundamentów w budynku?
 3. Narysuj schemat budynku (rzut i przekrój) i opisz rodzaje ścian.
 4. Narysuj rozwiązania konstrukcyjne i wymień funkcje ściany zewnętrznej nośnej.
 5. Wymień materiały do budowy ścian.
 6. Podaj wymiary cegły ceramicznej pełnej.
 7. Wymień rodzaje zapraw budowlanych i podaj ich klasyfikację.
 8. Narysuj więźbę dachową jętkową (dwa rzuty)
 9. Narysuj stropy: Teriva, Akerman
 10. Wymień rodzaje pokryć dachowych
 11. Narysuj i opisz przewody kominowe
 12. Podaj warunek wygodnych schodów i maksymalną wysokość stopnia
 13. Narysuj i wymień zalety oraz wady schodów dwubiegowych ze spocznikiem i schodów zabiegowych
 14. Czego dotyczą i na czym polegają metody: lekka mokra i lekka sucha? Wykonaj odpowiednie rysunki.

Spakowany miniskrypt z wykładu do pobrania pod TYM LINKIEM

Komentarze wyłączone