Konstrukcje murowe – zestaw pytań

Pytania na sprawdzian z przedmiotu Konstrukcje murowe:

 1. Jakie obciążenia należy uwzględnić w obliczeniach ściany wewnętrznej?
 2. Jakie obciążenia należy uwzględnić w obliczeniach ściany zewnętrznej?
 3. W których przekrojach należy sprawdzić nośność filara międzyokiennego?
 4. Od czego zależy wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie?
 5. Od czego zależy wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie?
 6. Od czego zależy podział elementów murowych na grupy?
 7. Od czego zależy podział na klasy wykonania konstrukcji?
 8. Podaj klasyfikację zapraw stosowanych w konstrukcjach murowych w przynamniej 2 kategoriach.
 9. Jakie mimośrody należy uwzględnić przy sprawdzaniu nośności ściany na ściskanie?
 10. Jaką funkcję w budynku spełnia wieniec?
 11. Jaką funkcję w budynku spełniają dylatacje i jakie są wymagania dotyczące dylatacji w konstrukcjach murowych?
 12. Przekrój filara międzyokiennego jest mniejszy niż 0,3m2. Czy i jak należy uwzględnić ten fakt w obliczeniach nośności?
 13. W wyniku obliczeń okazuje się, że nośność filara międzyokiennego jest przekroczona. Zaproponuj rozwiązanie dla filara na etapie projektowania oraz w przypadku filara w budynku istniejącym.

Komentarze wyłączone