Zaliczenie przedmiotu Technologia informacyjna

Zagadnienia na sprawdzian z Technologii informacyjnej zamieszczone w menu po lewej stronie.

Terminy sprawdzianów:

  • studia stacjonarne: 12.06.2017 w godz. wykładu
  • studia niestacjonarne: 10.06.2017 w godz. wykładu

Możliwość komentowania jest wyłączona.