Zaliczenie konstrukcji murowych (sprawdzian)

Na sprawdzian z wykładu z konstrukcji murowych obowiązują zagadnienia podane w menu obok. Terminy sprawdzianów:

  • studia stacjonarne: 29.05.2017 w godz. wykładu
  • studia niestacjonarne: 19.05.2017 w godz. wykładu

Możliwość komentowania jest wyłączona.