Zaliczenie przedmiotu Akustyka budowli

W menu „Zestawy pytań na zaliczenie” zamieściłem zagadnienia na sprawdzian z przedmiotu Akustyka budowli.

Termin sprawdzianu:

  • studia stacjonarne: 5.06.2017 w godz. wykładu
  • studia niestacjonarne: 10.06.2017 w godz. wykładu

Możliwość komentowania jest wyłączona.