Przejdź do treści

Zagadnienia na egzamin z przedmiotu Racjonalizacja użytkowania energii

 • przez

Zagadnienia na egzamin z przedmiotu Racjonalizacja użytkowania energii

 1. Jakie główne regulacje obejmuje Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków?
 2. Jakie główne regulacje obejmuje Ustawa o odnawialnych źródłach energii?
 3. Jakie główne regulacje obejmuje Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów?
 4. Co to jest audyt energetyczny i z jakich części się składa?
 5. Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?
 6. Jakie aspekty należy uwzględnić przy planowaniu termomodernizacji budynku?
 7. Sposoby usprawnienia przegród zewnętrznych budynku
 8. Sposoby usprawnienia instalacji wentylacji w budynku
 9. Sposoby usprawnienia instalacji centralnego ogrzewania
 10. Energia odnawialna i nieodnawialna z przykładami wykorzystania.
 11. Źródła finansowania inwestycji poprawiających efektywność energetyczną

Poradnik w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków