Archive for Maj, 2017

Zaliczenie przedmiotu Technologia informacyjna

Zagadnienia na sprawdzian z Technologii informacyjnej zamieszczone w menu po lewej stronie.

Terminy sprawdzianów:

  • studia stacjonarne: 12.06.2017 w godz. wykładu
  • studia niestacjonarne: 10.06.2017 w godz. wykładu

Komentarze wyłączone

Zaliczenie konstrukcji murowych (sprawdzian)

Na sprawdzian z wykładu z konstrukcji murowych obowiązują zagadnienia podane w menu obok. Terminy sprawdzianów:

  • studia stacjonarne: 29.05.2017 w godz. wykładu
  • studia niestacjonarne: 19.05.2017 w godz. wykładu

Komentarze wyłączone

Zaliczenie przedmiotu Akustyka budowli

W menu „Zestawy pytań na zaliczenie” zamieściłem zagadnienia na sprawdzian z przedmiotu Akustyka budowli.

Termin sprawdzianu:

  • studia stacjonarne: 5.06.2017 w godz. wykładu
  • studia niestacjonarne: 10.06.2017 w godz. wykładu

Komentarze wyłączone

Projekt z Akustyki budowli

W zakładce „Do pobrania” zamieściłem poprawioną wersję przykładu obliczeniowego do projektu.

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt mejlowy lub zapraszam na konsultacje w czwartki od godz. 17:30.

 

Komentarze wyłączone