Archive for Maj, 2015

Wyniki zaliczeń

Aktualne wyniki zaliczeń z bieżącego semestru znajdują się pod linkiem w Menu „Zaliczenia”.
Litera R zamiast oceny, oznacza konieczność indywidualnej rozmowy, na którą zapraszam w godzinach konsultacji lub po zajęciach.

Komentarze wyłączone

Wyniki obrony projektu obliczeń cieplnych

Wyniki obrony z dn. 23.04.2015 (st. stacjonarne) znajdują się w pliku PDF.

Obrona wypadła kiepsko, głównie za sprawą rysunku. Inżynier musi umieć czynnie i biernie posługiwać się rysunkiem i szkicem technicznym. Niestety, większość „dzieł” nie spełniła nawet wymogu szkicu.

Proponowany termin poprawy – 14.05.2015 w godzinach wykładu.

Komentarze wyłączone