Archive for Październik, 2014

Aktualizacja aktów prawnych

W dziale „Do pobrania” wstawiłem aktualne wersje aktów prawnych:

  1. Ustawa Prawo budowlane
  2. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  3. Rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku (…)

Pozycja nr 3 jest obowiązującą na zajęciach z Certyfikacji energetycznej obiektów.

Komentarze wyłączone