Archive for Kwiecień, 2013

Zaliczenie przedmiotu Budownictwo IS

W menu po lewej stronie dodałem link do wykazu zagadnień na sprawdzian zaliczający przedmiot Budownictwo IS. Sprawdzian odbędzie się na 9 zjeździe (12 maja) w godzinach wykładu.

Przypominam, że warunkiem przyjęcia projektu domku są min. 4 konsultacje.

Komentarze wyłączone

Wyniki zaliczeń

W menu po lewej stronie zamieściłem odnośnik kierujący do arkusza z wynikami aktualnych zaliczeń (projekty, obrony i sprawdziany).

Komentarze wyłączone