Aktualizacja aktów prawnych

W dziale „Do pobrania” wstawiłem aktualne wersje aktów prawnych:

  1. Ustawa Prawo budowlane
  2. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  3. Rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku (…)

Pozycja nr 3 jest obowiązującą na zajęciach z Certyfikacji energetycznej obiektów.

Komentarze

Instrukcje do programów ABC

Poniżej zamieszczam linki do plików z instrukcjami do programów ABC:

Komentarze wyłączone

Artykuły dotyczące projektowania i wykonawstwa

W miesięczniku „Inżynier Budownictwa” ukazały się kolejne moje artykuły dotyczące projektowania i wykonawstwa. Poniżej zamieszczam linki do strony Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, skąd można pobrać pliki w PDF.

Zasady prawidłowego projektowania i wykonawstwa stropodachów wentylowanych – IB 1/2014      POBIERZ

Fundament domu jednorodzinnego – IB 2/2014      POBIERZ

Stropy w budownictwie mieszkaniowym – IB 5/2014      POBIERZ

Komentarze wyłączone

Propozycje tematów prac dyplomowych magisterskich

Poniżej zamieszczam moje propozycje tematów prac magisterskich. Osoby, które zgłaszały się do mnie wcześniej proszę o mejla z wyborem trzech spośród prezentowanych tematów. Na zgłoszenia czekam do końca tygodnia.
Przypisanie tematów będzie następować według kolejności zgłoszeń oraz preferencji spośród trzech wybranych.

stacjonarne magisterskie:

1. Analiza porównawcza konstrukcji drewnianej i stalowej hali magazynowej o kształcie kopuły.

2. Projekt konstrukcji budynku niskoenergetycznego dla domu pomocy społecznej 

3. Projekt pasywnego osiedla mieszkalnego

4. Projekt demontowalnej konstrukcji stalowej hali magazynowej

5. Projekt konstrukcji szkieletowej budynku biurowego z obudową szklano-aluminiową. 

6. Projekt konstrukcji kościoła w formie kopuły na planie koła.

niestacjonarne magisterskie:

1. Projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku mieszkalnego.

2. Projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku szkoły.

3. Projekt konstrukcji kościoła w technologii tradycyjnej murowanej przekrytego kopułą drewnianą.

 

Komentarze wyłączone

Prawo budowlane

W dziale „Do pobrania” uaktualniłem ustawę „Prawo budowlane”. Plik zawiera tekst ujednolicony w najnowszej wersji.

Na chwilę obecną nie mam jeszcze ujednoliconych warunków technicznych (od 1 stycznia weszła duża nowelizacja). Do czasu publikacji pliku PDF można skorzystać np. z treści opublikowanych na:

http://www.architektura.info/index.php/prawo/warunki_techniczne_budynki

Komentarze wyłączone

Potwierdzenie dostarczenia pliku z CEO

Informacja o dostarczeniu mejlem pliku z projektem z CEO na bieżąco umieszczana jest w arkuszu wyników. Jeśli w ciągu 24h od wysłania nie pojawił się „+” przy nazwisku w kolumnie „plik” proszę o ponowne wysłanie.

 

Komentarze wyłączone

Zestaw pytań z CEO

W menu znajduje się link do zasad zaliczenia przedmiotu Certyfikacja energetyczna obiektów. Opublikowałem też plik PDF z zestawem pytań na zaliczenie wykładu.

Komentarze wyłączone

Format plików projektu CEO

Przypominam o formie przesyłania plików z projektem CEO (świadectwo charakterystyki energetycznej):

Pliki:

  1. plik z programu ArcadiaTermo (thb)
  2. rzuty i przekrój budynku w formacie PDF

spakowane do jednego archiwum (zip lub rar) o nazwie

„nazwisko_imie.zip”

Taki format zapewnia prawidłowe przetworzenie załączników przez skrypt na serwerze i znacząco ułatwia mi pracę.

Komentarze wyłączone

Kilka ważnych informacji

Przypominam, że w najbliższą środę na wykładzie odbędzie się pisemną obrona projektu wieźby dachowej. Ćwiczenia projektowe z przedmiotu do tego czasu poświęcam w całości na konsultacje projektu.
W poniedziałek – 3 czerwca zajęcia ze mną nie odbędą się z powodu wyjazdu służbowego do Warszawy.

Komentarze wyłączone

Tematy prac magisterskich

W roku akademickim 2013/2014 mam do zaproponowania następujące tematy prac dyplomowych magisterskich dla studentów studiów niestacjonarnych II stopnia. Nie przewiduję prowadzenia prac magisterskich na studiach stacjonarnych.’

Pierwszeństwo w wyborze tematów mają osoby, które zgłosiły wcześniej taką chęć. Najpóźniej 10 czerwca podam, które z poniższych tematów są jeszcze wolne.

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ TEMAT PRACY SEMINARYJNEJ
Projekt konstrukcji przedszkola usytuowanego na zboczu skarpy Przegląd współczesnych rozwiązań układów transportu pionowego w budynkach
Projekt konstrukcji dwukondygnacyjnego garażu podziemnego Przegląd współczesnych rozwiązań posadzek przemysłowych
Projekt budynku wysokiego o konstrukcji stalowej Współczesne budynki wysokościowe w Polsce i na świecie
Projekt konstrukcji supermarketu Współczesne systemy przeciwpożarowe w budynkach użyteczności publicznej
Projekt dwunawowej hali przemysłowej z transportem suwnicowym Przegląd współczesnych rozwiązań techniczno-konstrukcyjnych układów transportu podwieszonego
Projekt parkingu wielokondygnacyjnego z lądowiskiem dla śmigłowców Przegląd technologii wykonywania lądowisk wyniesionych
Projekt hali sportowo-widowiskowej o konstrukcji stalowo-drewnianej Rozwiązania akustyczne sal widowiskowych

Komentarze wyłączone

« Previous entries Następna strona » Następna strona »